Testimonials

2 years ago
- Dang T

Mở các buổi sáng, từ thứ 2 đến thứ 7

Hỗ trợ các hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa, tôn giáo, triết học cho các bạn trẻ.

Contact Us

Contact

Call now
  • 097 500 47 72

Address

Get directions
195/23 Điện Biên Phủ
Bình Thạnh
Hồ Chí Minh 700000
Vietnam

Business Hours

Mon:8:00 AM – 12:00 PM
Tue:8:00 AM – 12:00 PM
Wed:8:00 AM – 12:00 PM
Thu:8:00 AM – 12:00 PM
Fri:8:00 AM – 12:00 PM
Sat:8:00 AM – 12:00 PM
Sun:Closed
Get quote
Message sent. We'll get back to you soon.